منو


ورود عضوها

امروز

بهمن ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

جستجوآمارسایت

مرکز آموزشی ربابه سبزوار


درسال 1375 آموزشگاه سپیده بامقطع ابتدایی دختران دررشته کم توان ذهنی بامدیریت سرکارخانم ارقند شروع به کار کرد.

مقطع مهارتهای حرفه ای دختران درسال 1376 درهمین آموزشگاه تاسیس شد.

درسال  1378  باافزایش تعداد دانش آموزان درمقطع مهارتهای حرفه ای ومتوسطه حرفه ای تاسیس مقطع ابتدایی این آموزشگاه به مدرسه مریم منتقل شدواین آموزشگاه به طور مستقل دردومقطع مهارتهای حرفه ای ومتوسطه دخترانه شروع به فعالیت نمود.

درسال 1390به دلیل فرسوده بودن ساختمان مرکز تخریب گردیدوساختمان جدید ازمحل اعتبارات اداره نوسازی وبا مشارکت خیرمحترم جناب آقای مهندس هاشمی ساخته شدکه جناب آقای مهندس هاشمی این مرکز رابه نام مادر بزرگوارشان مرحوم خانم ربابه شرکاءنام گذاری نمودند(یادش گرامی وروحش شادباد)

آموزشگاه جدیدکه در خیابان طالقانی ولیعصر شرقی واقع شده است طی 2سال در 3طبقه احداث گردید که مساحت زمین مدرسه 2400مترمربع ومتراژ زیربنای آن1648متراست نوع سازه ساختمان اسکلت فلزی ودیوار برشی می باشد این مدرسه دارای 14اتاق و8 کارگاه و 1نماز خانه است که چارت فضای آموزشی به شرح ذیل است :

این مرکزمجهز به 3عددبرد هوشمندو3عدد دیتا پروژکشین وکارگاه کامپیوتربا8 سیستم می باشد.

تعداد دانش آموزان این مرکز56 نفرهستندکه دردومقطع متوسطه دوره اول پیش  حرفه ای و متوسطه دوردوم مشغول به تحصیل هستند.

چارت آموزشی آموزشگاه ربابه شرکاء
تعداد همکاران اداری وآموزشی وتوان بخشی 19 نفرهستندکه مجموع ساعات آموزشی 288 ساعت است که 164ساعت نیاز مرکزتوسط نیروهای آموزش پرورش عادی تکمیل شده است0 همکاران دارای مدارک تحصیلی 1 نفرفوق لیسانس 14 نفرفوق لیسانس و4 نفر فوق دیپلم هستند.

افتخارات دانش آموزان در3سال اخیر
مقام اول صنایع دستی دردوسال
 مقام دوم صنایع دستی در یک سال 
مقام اول استانی نمایش درسال 92
مقام اول ودوم استانی سرود در3 سال اخیر
مقام اول استانی ورزش دو میدانی در3سال اخیر0                
مقام اول کشوری دومیدانی وپرتاب وزنه درسال 91
مقام اول دو ومقام سوم پرتاب وزنه درشهرستان سبزوارسال 91
انتخاب تیم برتردرمسابقه ورزش صبگاهی درسطح شهرستان سبزوارسال 92