منو


ورود عضوها

امروز

بهمن ۱۳۹۷
ش ی د س چ پ ج
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

جستجوآمارسایت

چارت سازمانی

مدیریت آموزش وپرورش استثنایی خراسان رضوی

ریاست اداره:

مهین توکلی

تلفن مستقیم : 38599640

داخلی : 210

مسئول دفتر

آقای داود علی اکبرخانی

تلفن: : 38599640

داخلی : 201

Email:INFO@EST-RAZAVI.IR 


معاونت توسعه وپشتیبانی 

محمدوطن خواه

تلفن : 38511148

داخلی :206

کارشناس اموراداری

احمد شکفته

تلفن :38529590

209: داخلی

کارشناس مالی وامورمدارس غیرانتفاعی

امیر شبانی

تلفن:38531216

داخلی :226

کارشناس سنجش وارزشیابی

سید مهدی پناهی

تلفن:8534731

داخلی :267

مسئول اموردفتری وبایگانی

 آقای رضوانی

تلفن :8526007

داخلی :208

معاونت آموزشیتلفن : 38518848

داخلی :211


کارشناس مسئول آموزش

زینب نجفی ثانی

تلفن: 8535491

داخلی: 240


کارشناس آموزش نوآموزان ودانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی

معصومه ماوردی 

تلفن : 38535491

داخلی : 245


کارشناس آموزش وپرورش دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی (راهنمایی متوسطه

محبوبه نهاردانی

تلفن : 38535491

داخلی :244

کارشناس آموزش وپرورش مهارت های حرفه ای

علی صنعتی

تلفن :38534730

داخلی :238

کارشناس آموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان کم توان ذهنی

خانم معتمدی

تلفن :38535525

داخلی 239

کارشناس آموزش وپرورش دانش آموزان بااختلالات یادگیری ورفتاری


تلفن :38535525

داخلی :264 

کارشناس آموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان معلول جسمی حرکتی - چند معلولیتی

جواد روحانی

تلفن : 38534730

داخلی: 244 

کارشناس آموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان نابیناونیمه بینامقطع پیش دبستانی ابتدایی

خانم شجاع 

تلفن : 38540331

داخلی :243

کارشناس آموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان نابیناونیمه بینامقطع راهنمایی متوسطه

خانم 

تلفن: 38535525

داخلی: 207


کارشناس مسئول تشخیص پیشگیری وتوانبخشی

رضا برداری 

تلفن :38595756

داخلی :241

کارشناس بهداشت 

خانم سیده معصومه حسینی

تلفن :8599030

داخلی :217

کارشناس تشخیص توانبخشی و بهداشت

علی رضازاده

تلفن :38595756

داخلی :242

Email: Rezazadeh7@gmail.com


کارشناس مسئول امورفرهنگی اجتماعی وتربیت بدنی

محمد حسن امینیان

تلفن:38518770

داخلی :247

کارشناس تربیت بدنی معلولین

حسن متین راد

تلفن :38518770

داخلی :246

کارشناس امورفرهنگی معلولین

علی شریفی

تلفن :38518770

داخلی249
 
کارشناس مشاوره 

طوبی هدشی 

تلفن:38599030

داخلی: 214